Οικογένειες – 3ο Τετράμηνο 2023

Οικογένειες – 3ο Τετράμηνο 2023

Το Γ’ τετράμηνο του 2023 ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Κρίκος Ζωής” αγκαλιάζει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη προσφέροντας: τρόφιμα σε άπορη εξαμελή οικογένεια για την κάλυψη βασικών τους αναγκών μηνιαίως τρόφιμα σε άπορη κυρία με προβλήματα υγείας...
Οικογένειες – 2ο Τετράμηνο 2023

Οικογένειες – 2ο Τετράμηνο 2023

Το Β’ τετράμηνο του 2023 ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Κρίκος Ζωής” αγκαλιάζει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη προσφέροντας: οικονομικό βοήθημα σε δύο άπορες κυρίες με προβλήματα υγείας μηνιαίως για τις βασικές ανάγκες τους οικονομικό βοήθημα για αγορά...
Οικογένειες – 1ο Τετράμηνο 2023

Οικογένειες – 1ο Τετράμηνο 2023

Το Α’ τετράμηνο του 2023 ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Κρίκος Ζωής” αγκαλιάζει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη προσφέροντας: οικονομικό βοήθημα σε δύο άπορες κυρίες με προβλήματα υγείας μηνιαίως για τις βασικές ανάγκες τους τρόφιμα σε άπορη πενταμελή...
Οικογένειες – 3ο Τετράμηνο 2022

Οικογένειες – 3ο Τετράμηνο 2022

Το Γ’ τετράμηνο του 2022 ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Κρίκος Ζωής” αγκαλιάζει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη προσφέροντας: οικονομικό βοήθημα σε δύο άπορες κυρίες με προβλήματα υγείας μηνιαίως οικονομικό βοήθημα σε άπορη οικογένεια για την κάλυψη...
Οικογένειες – 2ο Τετράμηνο 2022

Οικογένειες – 2ο Τετράμηνο 2022

Το Β’ τετράμηνο του 2022 ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος “Κρίκος Ζωής” αγκαλιάζει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη προσφέροντας: οικονομικό βοήθημα σε δύο άπορες κυρίες με προβλήματα υγείας μηνιαίως ρούχα και υποδήματα σε άπορες οικογένειες οικονομικό...