Όροι Χρήσης

1. Η χρήση του ιστοτόπου www.krikoszois.org υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστοτόπου σημαίνει ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

 2. Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί και επικαιροποιεί μερικά ή ολικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου από τον επισκέπτη κατόπιν τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων κ.λπ. θεωρείται αποδοχή εκ μέρους του.

 3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου στο σύνολό του, εκτός από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις (λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων), ήτοι, εντελώς ενδεικτικά: τα κείμενα, οι εικόνες το φωτογραφικό υλικό, τα video κ.λ.π. (εφεξής το «περιεχόμενο»), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ και προστατεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, που ενδεχομένως φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε σχετική με αυτά ευθύνη. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή ή διανομή υλικού από τον ιστότοπο για εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ.

 4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
• Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του ιστοτόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
• Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του ιστοτόπου. Δεν δίνει τη δυνατότητα εγγραφής και δεν αποστέλει ενημερωτικά δελτία (newsletter).
• Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων που επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και εκδηλώσουν την επιθυμία τους να στηρίξουν τις δράσεις του είτε με την προσφορά ειδών, είτε χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγονται τουλάχιστον το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση.
• Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάζει, δημοσιοποιεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς την συγκατάθεσή τους, εκτός αν υποχρεούται εκ του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.
• Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του ιστοτόπου.
• Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για στατιστικούς λόγους και συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, που επισκέπτεται ο επισκέπτης, και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Τα συλλεγόμενα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος της ηλεκτρονικής συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Δεν γίνεται ταυτοποίηση ή συγκέντρωση των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή κάθε επισκέπτη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη κατά την χρήση συγκεκριμένων σελίδων του ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους.
• Ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του ισοτόπου απενεργοποιήσει την χρήση cookies στον φυλλομετρητή (browser) ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 5. Αποποίηση ευθύνης του ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ:
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες ως έχει και αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ σε καμία περίπτωση -συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμελείας- δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, παραπομπών (links) και λοιπού περιεχομένου του ιστοτόπου. Επίσης, ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και εν γένει το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται.
Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συναφής ή συνδεδεμένος με αυτόν δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλους επιβλαβείς παράγοντες. Το κόστος των ενδεχόμενων αντικαταστάσεων, επιδιορθώσεων και επανορθώσεων αφορά τον επισκέπτη και σε καμία περίπτωση τον ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω αντίστοιχων συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου, ενώ οι παραπεμπόμενοι δικτυακοί τόποι υπόκεινται στους οικείους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση links δεν σημαίνει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τους και για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου που αυτοί ακολουθούν. Την ευθύνη χρήσης των παραπεμπόμενων ιστοτόπων φέρει αποκλειστικά ο επισκέπτης.

 6. Ενημερωτικά δελτία (newsletters):
Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεν αποστέλει ενημερωτικά δελτία.

 7. Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα κάθε είδους που τυχόν της αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών της διευθύνσεων, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 8. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους ερμηνεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση αντίθεσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων ή διατάξεων προς την κείμενη νομοθεσία ο συγκεκριμένος όρος ή διάταξη θεωρείται ανίσχυρος και μη εφαρμοστέος, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων όρων και διατάξεων. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την χρήση του ιστοτόπου και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 9. Ο επισκέπτης δια της περιηγήσεως στον ιστότοπο δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός προς σύναψη της παρούσας συμφωνίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο